Інформаційний фонд WETI Заповідні території українських карпат
Пишіть Нам Поможіть ! Сторінка Відгуків На першу сторінку
    головна / новини  
 
    Зміст    

       
Розміщення:
Реклама:
 

2002 - Свiтовий рiк гiр
17.02.2002 13:07

Гори є ламкими i вразливими екосистемами, де зосереджено останнi бастiони дикого життя. Глобальну важливiсть гiр, як водонапiрних башт планети, як депозитарiю багатств бiологiчного рiзноманiття, неможливо переоцiнити. Гори всiх континентiв залишаються мiсцем зберiгання спадщини багатьох етнiчних культур. Гори є цiльовим тереном вiдпочинку, подорожi або ж вiдчайдушних пригод помiркованих туристiв i шукачiв пригод. Займаючи близько 1/5 земноє сушi, гори забезпечують прямi базовi життєвi потреби близько 1/10 частини людства а товарами i послугами бiльше половини свiтовоє популяцiє людей. В той же час гори - це жорстока стихiя обвалiв i лавин, це обмежена кiлькiсть робочих мiсць i суворi трудовi буднi горян.

Рiк 2002 оголошено ООН Свiтовим Роком Гiр (СРГ). (United Nations General Assembly, A/RES/53/24) Ведучим агенством ООН, що координує дiяльнiсть по проведенню СРГ є ФАО (FAO, the Food and Agriculture Organization of the United Nations), агенство ООН з питань сiльського господарства та їжі. Для цiєї мети у складi ФАО було створено Координацiйне Об'єднання. В нашiй краєнi активно дiють агенцiї ООН в справах Природоохоронних програм i Програм Розвитку. Поза структурою ООН ведучою органiзацiєю визначено Свiтовий Гiрський Форум. Членом Европейського Гiрського Форуму є iвано-франкiвська Асоцiацiя "Наш Дiм".

Концептуальною для СРГ є iдея сталого розвитку, основи котрої закладено в рiшеннях саммiту в Рiо-деЖанейро в 1992 роцi а найважливiшим концептуальним документом - прийнята тодi Агенда 21 (завдання на 21 столiття). В країнах, що посiдають гiрськi мiсцевостi йдуть вiдповiднi приготування: Формуються нацiональнi комiтети, складаються плани заходiв. Презентацiя СРГ вiдбудеться у Нью-Йорку 11 грудня а 20 грудня вона вiдбудеться в Бешкеку. Киргизстан стає прикладом солiдного пiдходу до проблем гiрських регiонiв. Власне в Бешкеку з iнiцiативи Президента країни 20 грудня 2002 року вiдбудеться саммiт присвячений СРГ.

Серед чотирьох "головних" карпатських країн перший нацiональний комiтет з проведення СРГ2002 створено у Польщi. Асоцiацiя "Наш Дiм", разом iз косiвським товариством "Гуцульщина", виступила з iнiцiативою створення нацiонального комiтету в нашiй країни. В iнiцiативну групу ввiйшли вченi, видатнi природоохоронцi карпатського регiону, громадськi органiзацiї. Пiдтримала iнiцiативу Iвано-Франкiвська ОДА.

Дiяльнiсть комiтету буде присвячена актуалiзацiї тих положень Агенди 21, що стосуються сталого розвитку гiрських регiонiв, а також пiдготовки до зустрiчi мiнiстрiв екологiї Києв-2003 в рамках процесу "Довкiлля для Європи". Знаменно що рiк 2002 є одночасно i роком екологiчного туризму. Iндустрiя туризму обiцяє стати однiєю з найбiльш приязних для середовища галуззю господарської дiяльностi у гiрських мiсцевостях.

Юрiй Васiдлов
Президент Асоцiацiє "Наш Дiм"Около 300 государственных и неправительственных лидеров, представителей горных народов, ученых присутствовали 11 декабря в Нью-Йорке, в штаб-квартре ООН, где состоялась презентация Международного Года Гор 2002 (МГГ2002).
Встреча была организована ФАО, Институтом Гор и 15 странами (Austria, Bhutan, Bolivia, Ethiopia, France, Guatemala, Iceland, Italy, Jamaica, Kyrgyzstan, Lao PDR, Lesotho, Peru, Slovenia and Switzerland.), членами Центральной Группы по проведению МГГ2002.

» надрукувати | » обговорити

Навігація:


Відгуки

Якщо у вас є пропозиції чи зауваження, пишіть нам за адресою: weti@lviv.gu.net

 

На початок документу
© 2000-2002 - carpathians.org.ua . Усі права застережені
© дизайн 2000-2002 - carpathians.org.ua
© фотографії 2000-2002 - carpathians.org.ua